Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

10 Overleg en inspraak

Op basis van artikel 1.3.1 Bro is op 22 juni 2009 een vooraankondiging uitgegaan, waarin is vermeld dat voor het perceel Hekelstraat 22 te Mierlo een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Verder is er vooroverleg gepleegd met de provincie, de VROM-inspectie en het waterschap. De provincie en de VROM-inspectie hebben te kennen gegeven geen opmerkingen te hebben (respectievelijk d.d. 27 juli 2009 en d.d. 24 juli 2009). De opmerking van het waterschap (d.d. 23 juli 2009) is verwerkt in de waterparagraaf.