Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

2 Geldend bestemmingsplan

Voor deze locatie geldt het bestemmingsplan ‘Mierlo’, zoals dit is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2008 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 februari 2009 (nummer 1471033/15003246). In het geldend bestemmingsplan zijn de betreffende gronden bestemd voor ‘Woondoeleinden, W1’. Binnen deze bestemming is een klein bouwblok (8m bij 15m) aangegeven, waarbinnen een woning mag worden opgericht. Buiten het bouwblok mogen ook bijgebouwen worden opgericht.
Fragment bestemmingsplankaart omgeving Hekelstraat