Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

4 Aanvraag

Aanvraag
De heer Leijten, Hekelstraat 24 te Mierlo heeft een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een woning op het perceel Hekelstraat 22 te Mierlo. Het bouwplan behelst het oprichten van een woning met een aangebouwd bijgebouw in het verlengde van de bestaande voorgevellijn van de woningen Hekelstraat 20 en Hekelstraat 24 te Mierlo.
Beoordeling aanvraag
Op het perceel Hekelstraat 22 ligt volgens het geldende bestemmingsplan ‘Mierlo’ de bestemming ‘Woondoeleinden,W1’. Het bouwplan past binnen deze bestemming, ware het niet dat de gewenste woning buiten het aangegeven bouwblok ligt. Alleen binnen het bouwblok is het oprichten van woningen toegestaan. het bouwblok komt overeen met de situering van de bestaande woning. Deze woning is kwalitatief niet meer van deze tijd en zal worden gesloopt. Het heroprichten van de woning vindt echter buiten het bestaande bouwblok plaats. Stedenbouwkundig is reeds in een eerder stadium aangegeven dat de nieuwbouw van de woning Hekelstraat 22 bij voorkeur in het verlengde van de bestaande voorgevellijn van de woningen Hekelstraat 20 en 24 dient plaats te vinden. Hieraan wordt voldaan. Ook de omvang van de woning en de omvang van het aangebouwde bijgebouw komen overeen met de hiervoor aangegeven randvoorwaarden.
 
Situatieschets op te richten woning Hekelstraat 22
Verder speelt mee dat er in 2008 een overeenkomst is aangegaan tussen de gemeente en de aanvrager over de eventuele aankoop van het perceel Hekelstraat 24 en de aanpalende gronden.
Conclusie
De gemeente is bereid haar medewerking te verlenen om het oprichten van een nieuwe woning op het perceel Hekelstraat 22 te Mierlo mogelijk te maken.