Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

8 Overige aspecten

Duurzaam bouwen:
In Geldrop-Mierlo wordt gestreefd naar duurzame (nieuw)bouw, waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. De initiatiefnemer zal hierop worden gewezen en bij de beoordeling van de bouwaanvraag zal hier aandacht aan worden geschonken.