Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

9 Juridisch plan

 Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de plankaart en de voorschriften. Deze dienen in onderlinge samenhang te worden beschouwd. De toelichting heeft uitsluitend een functie als uitleg over achtergronden van het plan.
De voorschriften zijn als volgt opgebouwd:
    • paragraaf I bevat de begripsbepalingen en een bepaling over de manier waarop de in het plan genoemde maten moeten worden bepaald.
    • Paragraaf II bevat de bestemmingsregeling (woondoeleinden).
    • Paragraaf III tenslotte bevat een aantal algemene en aanvullende bepalingen.
Wonen artikel 3
Binnen de bestemming ‘woondoeleinden’ is een bouwblok aangegeven, waarbinnen de hoofdbouwmassa van de woning zich dient te bevinden. Het bouwblok is 17m bij 10m groot. Buiten het bouwblok zijn bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan.
Voor het overige zijn er geen specifieke bestemmingen nodig.