direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Burgerveld 17-39, Zeeland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Kom Zeeland en Kom 't Oventje - 2005":

  • vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 28 april 2005;
  • goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 6 december 2005.

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de vigerende plankaart. De ligging van het plangebied is aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01_0003.jpg"

uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan

Binnen onderhavig plangebied is de bestemming 'Woondoeleinden -W-' van toepassing. Binnen deze bestemming is wonen toegestaan al of niet in combinatie met een beroep aan huis. Voorts zijn de volgende (voor het plan relevante) bouwbepalingen opgenomen:

  • het maximaal aantal woningen (binnen het plangebied) bedraagt 12;
  • het type woningen betreft halfvrijstaand;
  • de goothoogte bedraagt maximaal 3 m; de bouwhoogte maximaal 6 m.

Het doodlopende pad ter ontsluiting van de bestaande woningen is in de bestemming 'Verkeersdoeleinden -V-' opgenomen.

Voorts is de dubbelbestemming Molenbiotoop van toepassing. Deze aanduiding is nader verwoord in de paragraaf Cultuurhistorie (paragraaf 5.2.1.2).

Het plan is in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan op onder meer de volgende punten:

  • er worden 15 in plaats van de toegestane 12 woningen gebouwd;
  • de woningen zijn aaneengebouwd in plaats van halfvrijstaand;
  • de goothoogte in het plan bedraagt 3,5 m en de bouwhoogte 7,5 m;
  • er worden parkeerplaatsen toegevoegd ter plaatse van de vigerende bestemmingen Groen en Woondoeleinden.