direct naar inhoud van 3.2 Verkeer en parkeren
Plan: Burgerveld 17-39, Zeeland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01

3.2 Verkeer en parkeren

Zoals vermeld zijn de hoekwoningen rechtstreeks ontsloten op het Burgerveld. De tussenwoningen zijn ontsloten via twee paden vanaf het Burgerveld. Aan deze paden is ook het parkeren gesitueerd. Het pad aan de noordzijde is doodlopend voor het autoverkeer, maar sluit aan op het bestaande voetpad naar de Molenstraat. Het zuidelijke pad is geheel doodlopend.

Het plan betekent een uitbreiding van het aantal woningen met drie. De verkeersaantrekkende werking van de functies binnen het plangebied zal daardoor iets toenemen. Gezien het karakter van de woonbuurt en de beperkte toename van het verkeer is dit verkeerskundig aanvaardbaar.

Parkeren
Op grond van het gemeentelijk beleid weergegeven in de algemene voorschriften met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte is een norm van 1,6 parkeerplaats per woning van toepassing.
Het plan omvat vijftien woningen in het goedkope segment. Voor het plan zijn derhalve ten minste (afgerond) 24 parkeerplaatsen nodig.

Binnen het plangebied worden 19 openbare parkeerplaatsen aangelegd en langs het Burgerveld worden nog 4 langsparkeerplaatsen gerealiseerd. Voorts wordt een parkeerplaats aangelegd op het erf van de woning C3 (niet afgebeeld). Ten behoeve van het plan worden in totaal 24 parkeerplaatsen aangelegd. Er wordt daarmee voldaan aan de parkeernorm.