direct naar inhoud van Artikel 11 Bedrijf - Gasontvangstation
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 11 Bedrijf - Gasontvangstation

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Gasontvangstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. aanleg en instandhouding van een gasontvangstation;
  • b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
  • c. wegen, paden en parkeervoorzieningen;
  • d. lichtvoorzieningen;
  • e. groenvoorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf - Gasontvangstation' mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die ten dienste staan van de bestemming.

11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen ten worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • b. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd;
  • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4 meter.
11.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 3 meter;
  • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 2 meter.