direct naar inhoud van Artikel 30 Slotregel
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

Artikel 30 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Tangbroek'.Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van


.............................
De voorzitter, De griffier,


.......... ..........