direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding opstellen nieuw bestemmingsplan
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

1.1 Aanleiding opstellen nieuw bestemmingsplan

Het onderhavige bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Tangbroek, gelegen ten noorden van de kern Baarlo, gemeente Peel en Maas. In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas ingestemd met de Structuurvisie glasconcentratiegebied Tangbroek voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. De Structuurvisie voorziet in de realisering van circa 40 hectare netto nieuw glasoppervlak binnen het in totaal circa 220 hectare grote plangebied.

Omdat de realisering van het glasconcentratiegebied op basis van het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk is, is een herziening van het plan noodzakelijk. Voor het buitengebied als geheel is momenteel een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit betreft echter een meer beheersmatig plan, waarin een ontwikkeling als het glastuinbouwgebied Tangbroek niet wordt meegenomen. Derhalve is ervoor gekozen om voor het glastuinbouwgebied specifiek het onderhavige, op ontwikkeling gerichte bestemmingsplan op te stellen.