direct naar inhoud van 1.2 Doel
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

1.2 Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is een nieuw planologisch-juridisch kader voor het plangebied op te stellen, op basis van het beleid uit de Structuurvisie glasconcentratiegebied Tangbroek. Het bestemmingsplan is gedetailleerder dan een structuurvisie. In het bestemmingsplan is op perceelsniveau aangegeven welke bouw- en gebruiksmogelijkheden er zijn. Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het beleid zoals dat in de Structuurvisie glasconcentratiegebied Tangbroek is vastgelegd. Het bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en gemeenten.