direct naar inhoud van 1.3 Plangebied en begrenzingen
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

1.3 Plangebied en begrenzingen

Het plangebied, zoals dat in dit bestemmingsplan wordt geregeld, bestaat uit een gedeelte van het buitengebied van Peel en Maas gelegen ten noorden van Baarlo. In dit gebied zijn op dit moment al veel kassen aanwezig. De begrenzing van het plangebied is dan ook afgestemd op de ligging van de bestaande kassen en de mogelijkheden die bestaan om nieuwe kassen te realiseren op een dusdanige wijze dat een geconcentreerd glastuinbouwgebied ontstaat.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0001.jpg"

luchtfoto met afgebakend plangebied

Globaal wordt de grens van het plangebied gevormd door de wegen Bongardweide, Aan de Steenoven en Soeterbeek in respectievelijk het westen, noorden en zuiden. De oostelijke plangrens is minder duidelijk afgebakend en wordt min of meer gevormd door recreatieterrein De Berckt aan de noordoostzijde, de Koesdonkerveldweg aan de zuidoostzijde en de kassen aan de Napoleonsbaan Noord (N273) nummer 4b in de zone daartussen. Deze kassen vallen buiten het plangebied, aangezien hier geen ontwikkelingsmogelijkheden meer aanwezig zijn.