direct naar inhoud van 1.4 Overzicht vigerende bestemmingsplannen
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

1.4 Overzicht vigerende bestemmingsplannen

Voor het plangebied zijn de volgende bestemmingsplannen van kracht:

  • Buitengebied 1979, vastgesteld door de raad d.d. 27 maart 1979;
  • Buitengebied 1997, vastgesteld door de raad d.d. 19 februari 1998.

Daarnaast zijn er diverse bestemmingsplannen, vrijstellingen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen voor kleinere gebieden en initiatieven die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Deze vastgestelde ruimtelijke plannen zijn meegenomen bij het opstellen van dit bestemmingsplan.

Voorts valt op te merken dat voor het buitengebied als geheel een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is, waarvoor de vaststelling voorzien is op 5 februari 2013. Op het moment dat het onderhavige op ontwikkeling gerichte bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied Tangbroek in werking treedt, zal dat deel van het nieuwe bestemmingplan buitengebied daardoor worden vervangen.