direct naar inhoud van 2.1 Algemeen
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

2.1 Algemeen

Dit hoofdstuk gaat met name in op het beleid dat specifiek ruimtelijk relevant is voor het plangebied. Algemeen beleid ten aanzien van het buitengebied is uitgebreid verwoord in het in voorbereiding zijnde conserverende bestemmingsplan voor het buitengebied. Het onderhavige bestemmingsplan gaat in op de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Tangbroek, vandaar dat ook de beleidsparagraaf zich beperkt tot het ten aanzien hiervan relevante beleid. Het betreft hier zowel ruimtelijk beleid als ruimtelijk relevant sector- en facetbeleid op zowel rijks- ,provinciaal als gemeentelijk niveau, waarbij op het laatstgenoemde niveau met nam de structuurvisie voor glasuinbouwgebied Tangbroek de leidraad vormt.