direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op verschillende onderzoeks- en milieuaspecten welke van belang zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Aangezien dit bestemmingsplan gericht is op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen, is het voor een aantal aspecten noodzakelijk gebleken onderzoek uit te voeren. De resultaten van die onderzoeken zijn opgenomen in deze toelichting en en de onderzoeksrapportages zijn in de bijlagen opgenomen. Voor wat betreft de algemeen voor het buitengebied van toepassing zijnde milieuaspecten, wordt verwezen naar het bestemmingsplan buitengebied.