direct naar inhoud van 6.2 Gezamenlijke uitvoering
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

6.2 Gezamenlijke uitvoering

De voorgenomen ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Tangbroek vindt plaats door de gemeente in samenwerking met de betrokken ondernemers. Hiertoe worden privaatrechtelijke overeenkomsten aangegaan.