direct naar inhoud van 8.1 Inleiding
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

8.1 Inleiding

Voordat het plan op grond van artikel 3.8 Wro in procedure wordt gebracht, wordt het plan ter advies aan verschillende instanties aangeboden. De resultaten van het overleg worden in paragraaf 8.2 opgenomen. Aangezien het plan een aantal ontwikkelingsmogelijkheden bevat (aan de hand van wijzigingsbevoegdheden) wordt eenieder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het plan en daarop te reageren. Daartoe wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op de gemeentelijke website en wordt een bewonersavond gehouden. Er vindt geen officiƫle inspraakprocedure plaats. De resultaten van de bewonersavond/publicatie worden in paragraaf 8.3 opgenomen.