direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Van Zijlweg, Wapserveen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1701.0000BP000000000518-0003

2.1 Inleiding

In de gemeente Aa en Hunze bij het dorp Gieten kruisen de N33 en de N34 elkaar. Op deze locatie was vroeger een rotonde welke met name in de spits voor vertraging en oponthoud zorgde, omdat het verkeer niet snel genoeg doorstroomde.

Door Rijkswaterstaat wordt deze rotonde omgebouwd tot een verkeersplein met een onderdoorgang, waarbij de N33 verdiept wordt aangelegd. Ook wordt een OV-knooppunt aangelegd. Om omwonenden af te schermen van lawaai wordt een geluidswal aangelegd.

De realisatie van het verkeersplein heeft er toe geleid dat bos is gekapt langs de rand van het Zwanenmeerbos ter hoogte van de geluidswal en op de locatie van het OV-knooppunt. Ook is een aantal hectare bos gekapt voor de aanleg van de op- en afritten naar het verkeersplein. De kap is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden.

Het beleid van de gemeente Aa en Hunze bepaalt dat het bos (op een andere locatie) moet worden gecompenseerd. In overleg met de gemeente Westerveld is afgesproken om de boscompensatie te laten plaatsvinden op een locatie aan de Van Zijlweg in Wapserveen in de gemeente Westerveld. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft zich door middel van een brief gedateerd op 30 oktober 2008 verplicht om de benodigde compensatie binnen twee jaar na velling uit te voeren op basis van de norm uit de van toepassing zijnde gemeentelijke compensatieverordening van de gemeente Aa en Hunze. Hierbij is aangegeven dat indien de compensatie in de gemeente Westerveld onverhoopt niet mogelijk is, de provincie Drenthe of Rijkswaterstaat Noord-Nederland dan zal zoeken naar een alternatieve locatie of, in het uiterste geval, een financiƫle bijdrage zal leveren aan het Groenfonds.