Overzicht van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen

Op deze pagina vindt u een inhoudsopgave van alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen als die digitaal beschikbaar zijn. Onder elkaar staan hier de plannen die in procedure zijn als (concept)ontwerp, plannen die zijn vastgesteld of onherroepelijk en als laatste de plannen die zijn vervallen.

De overzichtskaart met alle plannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plannen in procedure als (concept)ontwerp

Plannen die hieronder worden opgesomd, zijn in procedure als (concept)ontwerp. Dat wil niet automatisch zeggen dat deze plannen nu ook ter inzage liggen. Raadpleeg hiervoor de bekendmakingen op www.kampen.nl of de gemeentepagina's in huis-aan-huis-blad 'De Brug'.

Type Naam van het plan Dossierstatus
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 13e herziening Stadsstrandin voorbereiding
bestemmingsplanChw bestemmingsplan Blekerijweg 2-4 IJsselmuidenin voorbereiding
bestemmingsplanHoek Kievitstraat - Haatlanderdijkin voorbereiding
bestemmingsplanVerkabeling hoogspanningsverbinding 's-Heerenbroek (parapluplan)in voorbereiding
bestemmingsplanZalk, Erf 4in voorbereiding
bestemmingsplanZalk, Erf 5in voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Akkerweg 5 Zalkin voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Anjerstraat en Rozenstraat Kampenin voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Kerkepad 2 IJsselmuidenin voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Schans Buitenwacht - horecain voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Seveningseweg 5-by Kampenin voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zalkerdijk 19 Zalkin voorbereiding
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zuideinde West 11 Kamperveenin voorbereiding
uitwerkingsplanHet Meer 2012, 1e uitwerking fase 2Ain voorbereiding

Plannen die zijn vastgesteld of (onherroepelijk) in werking zijn getreden

In deze lijst staan alle door het College van B&W of de Gemeenteraad vastgestelde plannen. Van de oudere plannen zijn soms ook onherroepelijke versies gepubliceerd. Dit gebeurde als er door een gerechtelijke uitspraak wijzigingen in het vastgestelde plan waren opgetreden. Per 1 juli 2013 worden gerechtelijke uitspraken afzonderlijk gepubliceerd.

Welke vastgestelde plannen ter inzage liggen, kunt u vinden in de bekendmakingen op www.kampen.nl of op de gemeentepagina's in huis-aan-huis-blad 'Kampen.nl'.

Type Naam van het plan Dossierstatus
bestemmingsplanAchterpaden Rieteweggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, 1e herziening Eckertstraatgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBedrijventerrein Haatlandgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBeltweg en omgevinggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBinnenstadgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBinnenstad, 1e herziening Bolwerk 12geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBrunneper Bongerd 2013geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31Ageheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 5e herzieninggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 6e herziening Wittensteinse allee 6geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 7e herziening Noordwendigedijk 6Ageheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 8e herziening Scholtensteeg 1geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 9e herziening Zwolseweg 25geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 10e herziening Melmerweg 2Ageheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 11e herziening Zuideinde Oost 17geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 12e herziening Zuideinde West 28geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanBuitengebied 2014, 14e herziening De Noord 34geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanChw bestemmingsplan De Bakkerijgeheel in werking
bestemmingsplanChw bestemmingsplan Kampen en IJsselmuiden 2022 (binnenstad en woongebieden)geheel in werking
bestemmingsplanChw bestemmingsplan Woonwijken Kampen, 5e herziening Jan Ligthartstraat 5-7geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanChw bestemmingsplan Zuidrand Oosterholt Noordvastgesteld
bestemmingsplanDe Thijs, fase 2geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanDeprogrammeren Woningbouw (parapluplan)geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanDeprogrammeren Woningbouw, fase 2 (parapluplan)geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e herziening Manege Deltaruiter-Kroonmennersgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 2e herziening Hartogsweg 15geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanGrafhorst 2012geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanGrafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraatgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanGroene Hart 2013geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanHet Meer 2012geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanHet Onderdijks 2013geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanHet Onderdijks 2013, 1e herziening Buitenhoekgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanHet Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fasegeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsseldelta-Zuiddeels onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsseldelta-Zuid, 1e herziening Reevediepgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsseldelta-Zuid, 2e herziening Buitendijksweg 1Ageheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsseldelta-Zuid, 3e herziening Insteekhaven Reevediepgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsseldelta-Zuid, 4e herziening Zwartendijk 8geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden Dorpsrandgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden Dorpsrand, 1e herziening Parallelweg 1geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden Dorpsrand, 3e herziening Grafhorsterweg 57geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden Dorpsrand, 4e herziening Koekoeksweg 4A en 4Bgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden Oostgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden Westgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraatgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden West, 3e herziening Trekvaart 17geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanIJsselmuiden West, 4e herziening hoek Slenkstraat - Zandstraatgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanKamperveen 2012geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanKievitstraat en Brunneper bongerdsgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanKoggewerf - Buitenhavengeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanMelmerpark, deelplan Ageheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanMelmerpark, deelplan Bgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanMelmerpark, deelplan B, 1e herzieningdeels onherroepelijk in werking
bestemmingsplanN307 - Kampengeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanParkeren (parapluplan)geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanPlan Kostergeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanReevegeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSint Nicolaasdijk 2009geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSlenke Esgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSnippergroen 2017geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSonnenbergkwartier, deelplan manegeterreingeheel in werking
bestemmingsplanSpoorkade 25 Kampen en omgevinggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSpoorlanden en Zendijkgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanSportpark De Maten - De Venen 2014geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanStationsomgeving Hanzelijngeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanStationsomgeving Hanzelijn, 1e herzieninggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanUitbreiding Bedrijventerrein Spoorlandengeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanUitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden, 1e herzieninggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWilsum en Nieuwstad 2012geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWilsum en Nieuwstad, 1e herziening Dorpsweg 76-78geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWilsum en Nieuwstad 2012, 2e herziening Dorpsweg 92geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoningbouw Broekerlandgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwagenstandplaatsen Bergweggeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwijken Kampengeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraatgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwijken Kampen, 2e herziening Beyerinckstraat 4 en 6geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwijken Kampen, 3e herziening Kalmoessingel 18geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwijken Kampen, 4e herziening Flevopoort-Zuidgeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanWoonwijken Kampen, 6e herziening Kennedylaan 4niet in werking
bestemmingsplanZalk 2012geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanZalk 2012, 1e herziening Hoge Brink 9geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanZalk 2012, 2e herziening Broeksteeg 1Ageheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanZorg en wonen: woningsplitsing, woningomzetting en kamerbewoning (parapluplan)geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanZuideinderhof, derde fasegeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanZuideinderhof, vierde fasegeheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplanZuiderzeehaven 2010geheel onherroepelijk in werking
bestemmingsplan’s-Heerenbroek 2012geheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slapergeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Baan 2A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Begraafplaats Keteleilandgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Blekerijweg 3C IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Brug Naaldeweggeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Bumastraat 1 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Burgemeester Hardenbergweg 3 Zalkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Carlsonstraat 19 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit De Zande ong. Kamperveenvastgesteld
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Dijkverbetering Kampereilandgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Dijkverbetering Mandjeswaardgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Dompeweg 1 Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Dorpsweg 31-33A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 12A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 55 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorstgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Greenterweg 23-25 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Haatlandhaven 22 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Hagedoornweg 1 IJsselmuiden en Bisschopswetering 93 Mastenbroekgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Hartogsweg 0 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Hartogsweg 1A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Heultjesweg 14 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Hogeweg 53 Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Jules van Hasseltweg 1 Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Jules van Hasseltweg 3 Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Kamperstraatweg 23B Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Kerkepad 1 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Koekoeksweg 0 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Lijnbaanstraat 30-1 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Mandjeswaardweg 11 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Meerzicht 1 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Meerzicht 2 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Molendwarsstraat 0 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Multifunctioneel Centrum Zalkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Noordweg 87 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Ontsluitingsweg Schansdijkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Oosterholtseweg 13 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Oosterholtseweg 40 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Opwaardering rotonde Zambonistraat - Van Doorneweggeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Parallelweg 26-28geheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Parallelweg 30 IJsselmuidengeheel in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhavengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Plasweg 5 IJsselmuidengeheel in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Reconstructie Veilingweg fase IIgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Schans Buitenwachtvastgesteld
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Sint Nicolaasdijk 81 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Snellaadvoorziening Rijksweg N50 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Trekvaart 119A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Tuindersweg 21A IJsselmuidenvastgesteld
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Veerweg 38-40 Kampengeheel in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Verhogen noordelijke randmeerdijkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Verkavelingsweg 12 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Vogelkijkhut Mandjeswaardgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Waker 31-55 Kampengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Westenbergstraat 20A Wilsumgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Westenbergstraat 46 Wilsumgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Wittensteinse allee 13 Kamperveengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Woldweg 8A IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zalkerdijk 2-4 Zalkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zalkerdijk 8 Zalkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zalkerdijk 29 Zalkgeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Windturbines Zuiderzeehavengeheel in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zonnepark Hartogsweg 22 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
omgevingsvergunningprojectafwijkingsbesluit Zonnepark Verkavelingsweg IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
projectbesluitomgevingsvergunning Gebouw 1D Melmerparkgeheel onherroepelijk in werking
projectbesluitomgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJsselgeheel onherroepelijk in werking
projectbesluitomgevingsvergunning Wederiklaan 60 Kampengeheel onherroepelijk in werking
structuurvisieOmgevingsvisie 1.0 "Het Kampen van nu"vastgesteld
uitwerkingsplanHet Meer 2012, 2e uitwerking fase 3geheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanHet Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fasegeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanHet Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoetgeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanHet Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart 4e fasegeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanHet Onderdijks 2013, 4e uitwerking De Terpengeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanHet Onderdijks 2013, 5e uitwerking Gymzaalgeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanStationsomgeving Hanzelijn, 1e uitwerkinggeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanStationsomgeving Hanzelijn, 2e uitwerkinggeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanStationsomgeving Hanzelijn, 3e uitwerkinggeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanWoonwijken Kampen, Centrumgebied Hanzewijkgeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanWoonwijken Kampen, 2e uitwerking Noordrand Hanzewijkgeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanWoonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijkgeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanWoonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraatgeheel onherroepelijk in werking
uitwerkingsplanWoonwijken Kampen, 5e uitwerking Hanzewijk Centrum Noordgeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluitinggeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBedrijventerrein Haatland, 1e wijziging Neringstraat 20geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBedrijventerrein Haatland, 2e wijziging Haatlandhaven 19geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6Dgeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBinnenstad, 1e wijziging Oudestraat 137Ageheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 1e wijziging Oosterholtseweg 53geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 2e wijziging Buitendijksweg 5geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 3e wijziging Wittensteinse Allee 4geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 4e wijziging Hogeweg 14 en 23geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 5e wijziging Buitendijksweg 12Ageheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 6e wijziging Pijperstaart 2geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 7e wijziging Hogeweg 10 en 19geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 8e wijziging Frieseweg 19 IJsselmuidengeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 9e wijziging Zwartendijk 12geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 10e wijziging Oosterholtseweg 38geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanBuitengebied 2014, 8e herziening Scholtensteeg 1, 1e wijziginggeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e wijziginggeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 2e wijziging Hartogsweg 19geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 3e wijziging Tuindersweg 16geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 4e wijziging Oudendijk 7geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 5e wijziging Tuindersweg 22Ageheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 6e wijziging Tuindersweg 10geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 7e wijziging Middenweg 7geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 8e wijziging Oudendijk 17geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 9e wijziging Middenweg 2geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGlastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 10e wijziging Tuindersweg 2geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGrafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGroene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reevegeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanGroene Hart 2013, 2e wijziging Nieuwe zwembadgeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanHet Meer 2012, 1e wijziging Philadelphiageheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanHet Meer 2012, 2e wijziging fase 3geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanIJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanStationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziginggeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanUitbreiding bedrijventerrein Spoorlanden, 1e wijziging Manenbergring 1geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanWoonwijken Kampen, 2e wijziging Akelei 5geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanWoonwijken Kampen, 1e wijziging Hanzepleingeheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanZalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39geheel onherroepelijk in werking
wijzigingsplanZuiderzeehaven 2010, 1e wijziging windturbine Genuakadegeheel onherroepelijk in werking

Plannen die zijn vervallen

Recent vervallen plannen staan hieronder opgesomd. Ze zijn niet meer beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Alleen de orginele bronbestanden zijn nog te downloaden. Staat het plan wat u zoekt niet meer in deze lijst, neem dan contact op met de afdeling Fysieke leefomgeving van de Gemeente Kampen of bel via het nummer 14038.

Type Naam van het plan Dossierstatus
bestemmingsplanParallelweg 1 en 2 IJsselmuiden 2018vervallen
bestemmingsplanParallelweg 2 IJsselmuidenvervallen
bestemmingsplanParallelweg 2 IJsselmuiden 2015vervallen