Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

Regels

Inhoud voorschriften
Hoofdstuk I Definities
 
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Wijze van meten
Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen
 
Artikel 3. Woondoeleinden  
 
Hoofdstuk III Overige bepalingen
 
Artikel 4. Gebruiksbepaling
Artikel 5. Dubbeltelbepaling
Artikel 6. Vrijstellingsbevoegdheid
Artikel 7. Procedureregels voor vrijstelling
Artikel 8. Overgangsbepalingen
Artikel 9. Titel