direct naar inhoud van 2.1 Kern Zeeland
Plan: Burgerveld 17-39, Zeeland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01

2.1 Kern Zeeland

Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het plangebied in de kern Zeeland weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01_0004.jpg"

kern Zeeland

Ontsluiting
De route Kerkstraat - Udenseweg vormt als dorpsas de belangrijkste, interne ontsluitingsroute van Zeeland. Het Burgerveld is een erfontsluitingsweg in een uitbreidingswijk ten westen van de dorpsas.

Ruimtelijk-functioneel
De genoemde dorpsas Kerkstraat vormt tezamen met de Puttelaar en de Brand tevens het historische dorpslint van Zeeland, met gemengde, dorpse functies.
Ten oosten en ten westen van de dorpsas liggen de uitbreidingsgebieden met een overwegende woonfunctie. Het plangebied ligt in de woonbuurt aan de westzijde van de dorpsas.