Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

1 Inleiding

Het bestemmingsplan ‘Oprichten woning Hekelstraat 22 te Mierlo’ beoogt een planologisch kader te scheppen voor het heroprichten van een woning op het perceel Hekelstraat 22 te Mierlo. De bestaande woning Hekelstraat 22 voldoet niet meer aan de wooneisen van deze tijd, zodat herbouw van de woning wenselijk is geacht. De bestaande ligging van het bouwblok is wat achteraf en het bouwblok is ook te klein voor de bouw van een passende woning. De nieuw te bouwen woning ligt op één lijn met de bestaande woningen aan de Hekelstraat, maar ligt wel geheel buiten het bouwblok. Hierdoor is het noodzakelijk om via deze planherziening één en ander mogelijk te maken.