Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

3 Bestaande situatie

De Hekelstraat is een doodlopende straat, gelegen aan de rand van centrum van Mierlo. Het perceel Hekelstraat 22 is het één na laatste huis in de Hekelstraat. Het perceel behoort min of meer bij het perceel Hekelstraat 24, waar een boerderij is gesitueerd. Deze boerderij is aangemerkt als gemeentelijk monument. De bestaande woning Hekelstraat 22 ligt wat achteraf op het perceel, in het verlengde van enkele bijgebouwen, die bij de boerderij Hekelstraat 24 horen. Er achter liggen enkele weilandjes, zodat het perceel overkomt als een kernrandgebied vlakbij het centrum van Mierlo.
 
Omgeving Hekelstraat 22
Voor de percelen hekelstraat 22 en 24 ligt enige begroeiing en daarachter ligt de Geldropseweg en daarachter het industrieterrein Oudven. De Geldropseweg is de doorgaande route tussen Geldrop en Helmond ligt op een afstand van 40m van het perceel Hekelstraat 22. Het achterste deel van de Hekelstraat kenmerkt zich door veel parkachtig groen en enkele vrijstaande woningen.
Achter het perceel Hekelstraat ligt weiland. Circa 100m verderop liggen enkele vrijstaande woningen, gelegen aan de Ellenaar.
    
                
Luchtfoto omgeving Hekelstraat 22